[EUS] Lehen Hezkuntzako 5. mailan komunikazioa errazten duten atributu prosodikoak (ahoskera, azentua, intonazioa, ahots adierazpena) erabiltzen saiatuz haurtzaroko errima bat modu desberdinetan errezitatzen egon gara.

[CAS] En 5º de Primaria hemos estado utilizando atributos prosódicos (pronunciación, acento, entonación, expresión vocal) que facilitan la comunicación y recitando una nana de diferentes maneras.